Het inkorten van een Brand voortentdak , maximaal 1 tentmaat kleiner.

Aan beide zijden wordt een spie van maximaal 13cm. per kant aan de peeszijde uitgenomen.

Deze 13cm (of kleiner) loopt terug tot 0cm. aan de eerste lengtenaad in het tentdak.

Zonder verdere zichtbare gevolgen is de tent dan 1 tentmaat (of een gedeelte daarvan) kleiner.

Prijs obv eigen aanlevering van ,uitsluitend, het voortentdak in Elburg.

Dak 1 maat inkorten

 320,00

Tentdak maximaal 1 maat verkleinen

Brochure Naar de webshop Youtube Inloggen
Videobellen Whatsapp chat Facebook chat Naar de webshop